"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.จิรัชยา ชั้น ป.1/6 ; เหรียญทองแดง ระดับ 1 รายการสมาร์ทเบรนจินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทย และนานาชาติ ครั้งที่ 20

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงจิรัชยา ทรงอภิวัฒน์กุล ชั้น ป.1/6 เข้าร่วมการแข่งขันสมาร์ทเบรนจินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทย และนานาชาติ ครั้งที่ 20  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ระดับ 1 (Advance​)  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565  ณ ห้อง Savanna ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร  จัดโดยสถาบันสมาร์ทเบรน  ระดับประเทศ