"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.วชิราภรณ์ ชั้น ป.2/10 ; 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รายการว่ายน้ำวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชิราภรณ์ รื่นรมย์ ชั้น ป.2/10 เข้าร่วมแข่งขันฬาว่ายน้ำวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565   ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง ท่าเตะขาฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร , เตะขาผีเสื้อ ระยะ 50 เมตร / 2 เหรียญเงิน ท่ากรรเชียง ระยะ 50 เมตร , ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร / 1 เหรียญทองแดง ท่ากบ ระยะ 50 เมตร ณ สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย เชียงใหม่(สระสมโภช 700 ปี)  ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565  จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (SAT)  ระดับจังหวัด