"The ultimate aim of education is the development of character"

นายวริชช์ เชื้อสะอาด ม.6/3  ที่รับรางวัลเหรียญทองแดง BRONZE AWARD ระดับนานาชาติ  การแข่งขัน WIMO : World International Mathematics Olympiad 2022

ขอแสดงความยินดีกับ นายวริชช์ เชื้อสะอาด ม.6/3  ที่รับรางวัลเหรียญทองแดง BRONZE AWARD ระดับนานาชาติ  ในการแข่งขัน WIMO : World International Mathematics Olympiad 2022 หรือในนามรายการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ 2022   เมื่อวันที่ 7 – 8 มกราคม 2566  ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  จัดโดย OCEC กระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศฮ่องกง นักเรียนที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ WIMO 2022 คือ นักเรียนที่ได้เหรียญทองจากสนามการแข่งขัน 3 สนาม ได้แก่ HKIMO Final TIMO Final และ BIG BAY  BEI Final เท่านั้น