"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.ชญาภา ป.1/8 ; เหรียญทองแดง ว่ายน้ำ วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชญาภา มหาสิงห์ ป.1/8 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ว่ายน้ำ 50 เมตร ประเภท ฟรีสไตล์ รุ่นอายุ 7 ปี หญิง ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันที่ 17 -18 ธันวาคม 2565 จัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค5 และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ระดับจังหวัด