"The ultimate aim of education is the development of character"

สุดยอดเด็กแห่งปี สาขาพัฒนาเยาชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณฎา เนินพัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ที่ได้รับรางวัล สุดยอดเด็กแห่งปี สาขาพัฒนาเยาชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดย สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566