"The ultimate aim of education is the development of character"

เข้าร่วมการแสดงฟ้อนขันดอก ในโอกาสที่ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการ OPOP ภ.1-5 และกิจการชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณฎา เนินพัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ที่ได้เข้าร่วมการแสดงฟ้อนขันดอกเปิดงานต้อนรับ คุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ในโอกาสที่ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการ OPOP ภ.1-5 และกิจการชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 ฝึกสอนโดย คุณครูณิชาพร สิทธิไชย ชมรมนาฏศิลป์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่