"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.อาชว์ ชั้น ป.3/2 ; 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ว่ายน้ำวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายอาชว์ มาตนอก ชั้นป.3/2 เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำนกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ได้รับ3 เหรียญทอง  ท่าผีเสื้อ ระยะ 100 เมตร , ท่าฟรีสไตล์ระยะ 100 เมตร , ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร / 2 เหรียญเงิน ท่าผีเสื้อ ระยะ 50 เมตร , ท่ากบ ระยะ 50 เมตร / 2 เหรียญทองแดง ท่าเดี่ยวผสม ระยะ 200 เมตร , ท่ากรรเชียง ระยะ 100 เมตร   รุ่น 9 ปี ชาย ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2565  ณ สระว่ายน้ำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่   จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (SAT)  ระดับจังหวัด