"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ธีรา ชั้น ป.3/2 ; 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน ว่ายน้ำวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธีรา วิญญูหัตถกิจ ชั้น ป.3/2 เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ด้รับรางวัล รุ่น 9 ปีชาย 1 เหรียญทอง  ท่าฟรีสไตล์  ระยะ 100 เมตร / 4 เหรียญเงิน – เดี่ยวผสม ระยะ 200 เมตร , ท่าผีเสื้อ  ระยะ 100 เมตร , ท่ากรรเชียง ระยะ 100 เมตร , ท่ากบ ระยะ 100 เมตร ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565  ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  ระดับจังหวัด