"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.เพ็ญกวิน ชั้น ป.1/11 ; เหรียญเงิน รายการTAEKWONDO CHAMPIONSHIP STC MATCH DAY 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเพ็ญกวิน ออมขัน  ชั้น ป.1/11 เข้าร่วมแข่งขันเทควันโดรายการTAEKWONDO CHAMPIONSHIP STC MATCH DAY 2022  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทยุวชนหญิง 6 KYORUGI รุ่น D น้ำหนักเกิน 23-26 กก. BAILE TAEKWONDO  ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 25 เดือนธันวาคมพ.ศ.256  จัดโดย  Saithanthip Taekwondo   ระดับจังหวัด