"The ultimate aim of education is the development of character"

เข้าร่วมเดินแบบและรับรางวัลในงานมอบรางวัล CEO NUMBER 1 AWARD 2022 และ งานประกวด MISS CEO NUMBER 1 INTERNATIONAL 2022 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณฎา เนินพัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ที่ได้เข้าร่วมเดินแบบและรับรางวัลในงานมอบรางวัล CEO NUMBER 1 AWARD 2022 และ งานประกวด MISS CEO NUMBER 1 INTERNATIONAL 2022 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมี ท่านหม่อมหลวงปานวาด ศุขสวัสดิ์ (ปนัดดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช) ให้เกียรติเป็นประธาน
วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม ใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร