"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Class BG Division 1 การแข่งขันกอล์ฟ Northern Thailand Junior Golf Club 2022-2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณิชา ตันธนสิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Class BG Division 1 การแข่งขันกอล์ฟ Northern Thailand Junior Golf Club 2022-2023
จัดโดย ชมรมนักกอล์ฟเยาวชนไทยภาคเหนือ
ระหว่างวันที่ 7-8 ม.ค.2566 (ระดับภาค)