"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลที่ 3 ของการแข่งรุ่น Class Boy-C การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนไทย ภาคเหนือ

ขอเเสดงความยินดีกับ เด็กชายกวี เนตรนิยม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ที่ได้รับรางวัลที่ 3 ของการแข่งรุ่น Class Boy-C การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนไทย ภาคเหนือ
จัดโดย ชมรมนักกอล์ฟเยาวชนไทย ภาคเหนือ Northern Thailand Junior Golf Club (NTJGC)
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จังหวัดลำปาง วันที่ 7-8 มกราคม 2566 (ระดับภาค)