"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลในการแข่งขันวิชาการรายการแข่งขัน ASMO THAI COMPETITION 2022

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพชรมน วิรยศิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลในการแข่งขันวิชาการ ดังนี้

  1. รางวัล BORNZE  MEDAL CERTIFICATE การแข่งขัน ASMOPSS THAILAND 2022 จัดโดย ASIAN SCIENCE AND MATHEMATICS OLYMPAID FOR PRIMARY AND SECONDARY  SCHOOLS (THAILAND) วันที่ 21 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  2. รางวัล BRONZE   MEDAL CERTIFICATE รายการแข่งขัน  ASMO THAI COMPETITION 2022 จัดโดย ASMO THAILAND วันที่  11 กันยายน 2565 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย