"The ultimate aim of education is the development of character"

อันดับที่ 1 การแข่งขันมอเตอร์ไซด์ รายการ Hole Shot สนาม เชียงใหม่เซอร์กิต

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพศิน ชมภูรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการแข่งขันมอเตอร์ไซด์ รายการ Hole Shot สนาม เชียงใหม่เซอร์กิต วันที่ 25 ธันวาคม 2565  โดยได้รับรางวัล ดังนี้

  1. รุ่น 200 cc. อันดับที่ 1
  2. รุ่น Avrp Training อันดับ 3
  3. รุ่น 400 cc. จบอันดับ 4