"The ultimate aim of education is the development of character"

เหรียญทอง  ประเภทปืนยาวอัดลม ทีมชาย ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 “เทียนนกแก้วเกมส์”

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกฤติณ กาเยาว์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ได้รับเหรียญทอง  ประเภทปืนยาวอัดลม ทีมชาย ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 “เทียนนกแก้วเกมส์” ณ สนามกีฬายิงปืนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 12 มกราคม 2566 จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย