"The ultimate aim of education is the development of character"

สมาร์ทเบรนจินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ระดับ 10 (OPEN)

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กหญิง ภัคจิรารัชย์ สมบัติโพธิกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
2. เด็กหญิงเขมิกาณัฏฐ์ สมบัติโพธิกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม การแข่งขัน สมาร์ทเบรนจินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 20
จัดโดย สถาบันสมาร์ทเบรน วันที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ ห้อง Savanna ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพฯ (ระดับประเทศ)