"The ultimate aim of education is the development of character"

ถ้วยคะแนนรวมบุคคลลำดับที่ 6 การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณภาภัช ชินวัตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ที่ได้รับถ้วยคะแนนรวมบุคคลลำดับที่ 6 การแข่งขันว่ายน้ำ วันการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ สระว่ายน้ำ การกีฬาแห่งประเทศไทยเชียงใหม่สมโภช 700ปี วันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 (ระดับประเทศ)