"The ultimate aim of education is the development of character"

To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอาทิตยา เหมพิจิตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น Pre-teen การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2023
ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 ณ  ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นตัวแทนของภาคเหนือ
ไปแข่งรอบประเทศที่กรุงเทพมหานคร (ระดับภาค)