"The ultimate aim of education is the development of character"

รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนไทยภาคเหนือ รายการแข่งขัน NTJGC Mae Moh Junior Golf Champions 2022-2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปุริมณ์ปรัชญ์ หาญณรงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนไทยภาคเหนือ
ระดับ Class – B Girls รุ่นอายุ 13 – 14 ปี รายการแข่งขัน NTJGC Mae Moh Junior Golf Champions 2022-2023 ในวันที่ 7 – 8 มกราคม 2566 ณ สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปางจัดโดย สมาคมนักกอล์ฟ เยาวชนไทยภาคเหนือ