"The ultimate aim of education is the development of character"

รองชนะเลิศอันดับ 1 คลาส BOY – C, Division II

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐชานนท์ โตวัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คลาส BOY – C, Division II การแข่งขันสะสมคะแนน 2566
จัดโดย ชมรมนักกอล์ฟเยาวชนไทยภาคเหนือ
ระหว่างวันที่ 7 – 8 มกราคม 2566 ณ สนามกอล์ฟ แม่เมาะ จังหวัดลำปาง (ระดับภาค)