"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival

ขอเเสดงความยินดีกับ เด็กชายศุกลภัค ปนัตตา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
ที่ได้รับรางวัลดีเด่น จากการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival ประเภท Electone Team Talent รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี
จัดโดย โรงเรียนดนตรียามาฮ่านครพิงค์ 2 เชียงใหม่ วันที่ 23 ตุลาคม 2565 (ระดับประเทศ)