"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 “เทียนนกแก้วเกมส์”

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภวัต รัตนคำแปง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มวยปล้ำ เกรกโก-โรมัน น้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42  ประจำปี 2566 “เทียนนกแก้วเกมส์” ระหว่างวันที่ 7- 9 มกราคม 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่
(ระดับประเทศ)