"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เกหญิงญาดา วิญญูหัตถกิจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ที่ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน
เหรียญทองรายการ
– กรรเชียง 50 เมตร- ผีเสื้อ 100 เมตร
– ฟรีสไตล์ 100 เมตร
– กรรเชียง 100 เมตร
เหรียญเงิน รายการ
– เดี่ยวผสม 200 เมตร
– กบ 100 เมตร
การแข่งขันว่ายน้ำวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565 รุ่น 11 ปี หญิง วันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (ระดับจังหวัด)