"The ultimate aim of education is the development of character"

รายการแข่งขันฟุตบอล 4 เส้า SKP Junior Cup รุ่นอายุ 11 ปี

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กชายพชร สุวรรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/11
2. เด็กชายศุพัชกรณ์ สุขสาร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7
3. เด็กชายจิรเมธ อินทะนุรักษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
4. เด็กชายธิติ วิบูลยเสข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
5. เด็กชายติณณภพ มณีกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
6. เด็กชายปุณยกร กลิ่นสน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8
7. เด็กชายภูวิศ วงค์แสง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
8. เด็กชายเตชิต กาวิละวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10
9. เด็กชายวาเลนไทน์ ลังกาชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการแข่งขันฟุตบอล 4 เส้า SKP Junior Cup รุ่นอายุ 11 ปี ทีม Nakorn Chiang Mai Academy
วันที่ 7 มกราคม 2566 ณ สนามฟุตบอล Sankamphaeng stadium จังหวัดเชียงใหม่