"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.กรณ์ทิพัชร ชั้น ป.3/10 ; เหรียญทอง เทควันโด รายการTAEKWONDO CHAMPIONSHIP STC MATCH DAY 2022 

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกรณ์ทิพัชร จำเริญ ชั้น ป. 3/10  เข้าร่วมแข่งขันเทควันโด รายการTAEKWONDO CHAMPIONSHIP STC MATCH DAY 2022  ได้รับเหรียญทอง ประเภท ยุวชนชาย 9-10 KYURUGI  รุ่น E น้ำหนักเกิน 31-35 กก. The Spirit  ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565  จัดโดย  Saithanthip Taekwondo  ระดับจังหวัด