"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันเทควันโด รายการ STC Match Day 2022

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กชายจารุรัศมิ์ สำราญคง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7
ที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ประเภทยุวชนชาย 11-12 ปี รุ่น H น้ำหนักเกิน 43 กิโลกรัม ไม่เกิน 45 กิโลกรัม
2. เด็กชายณัฐปภัสร์ บุศย์น้ำเพ็ชร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ประเภทยุวชน ชาย 11-12 ปี รุ่น D น้ำหนักเกิน 32 กิโลกรัม ไม่เกิน 35 กิโลกรัม
การแข่งขันเทควันโด รายการ STC Match Day 2022 จัดโดย ศูนย์กีฬาเทควันโด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
วันที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่