"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันเทควันโด รายการ STC Match Day 2022

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กชายปฏิพัทธ์ ยอดอัญมณีวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
2. เด็กชายจารุรัศมิ์ สำราญคง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7
ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง ท่ารำเดี่ยวคู่ อายุ 11-12 ปี ระดับสายแดง การแข่งขันเทควันโด รายการ STC Match Day 2022
จัดโดย ศูนย์กีฬาเทควันโด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี วันที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่