"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันเทควันโดรายการ STC Match Day 2022 by Saithanthip Taekwondo

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันเทควันโด รายการ STC Match Day 2022 by Saithanthip Taekwondo วันที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่

  1. นายปิยังกูร ปิกวงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) รุ่นอายุ 15 – 17 ปี น้ำหนัก 48 – 51 กิโลกรัม Class A
  2. เด็กชายปุณณวิชย์ สุวรรณนิตย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) , ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รุ่นอายุ 13-14 ปี ชาย และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1(เหรียญเงิน) ประเภทต่อสู้ทีม 3 คน ชาย ประเภทยุวชน อายุ 13-14ปี น้ำหนักรวมไม่เกิน 150 กิโลกรัม
  3. เด็กชายพิชญ์ชยุตม์ เหล็กบุญเพชร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รางวัลเหรียญทองแดง ต่อสู้ชาย รุ่นอายุ 13 – 14ปี นน. 41-44 kg.