"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ภูมิพิพัชญ์ ชั้น ป.2/3 ;รองชนะเลิศ รุ่นอายุ 8 ปี คู่ผสมและรองชนะเลิศอันดับ3 รุ่นอายุ 10 ปี ชายเดี่ยว รายการHappyness Lumphun Travel Batminton Tournament

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภูมิพิพัชญ์ พึ่งโพธิ์สภ ชั้น ป2/3  เข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตัน รายการ สนาม 1 Happyness Lumphun Travel Batminton Tournament  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ รุ่นอายุ 8 ปี คู่ผสม และ รองชนะเลิศอันดับ3 รุ่นอายุ 10 ปี ชายเดี่ยว ณ จังหวัดลำพูน  ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2565  จัดโดย Happyness  ระดับจังหวัด