"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ศักดินันท์ ชั้น ป.3/6 ; เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเทควันโด้ รายการ TAEKWONDO CHAMPIONSHIP STC MATCH DAY 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายศักดินันท์ กล้าแข็ง ป.3/6 เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด  รายการ TAEKWONDO CHAMPIONSHIP STC MATCH DAY 2022 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  ประเภทต่อสู้ยุวชนชาย9-10ปี รุ่นน้ำหนัก 23-25กิโลกรัม  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่  ระดับจังหวัด