"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายชินภัทร พิงคะสัน รางวัล GOLD การแข่งขันเทควันโด

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายชินภัทร พิงคะสัน อนุบาล 3/12 รางวัล GOLD จากการแข่งขันเทควันโดประเภทยุวชนชาย 6 ปี รุ่น C น้ำหนักเกิน 20 – 23 กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ TAEKWONDO CHAMPIONSHIP STC MATCH DAY 2022 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่