"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงพิชชานันท์ ไชยประสิทธิ์ รางวัล GOLD จากการแข่งขันเทควันโด

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชชานันท์ ไชยประสิทธิ์ อนุบาล 3/7 รางวัล GOLD จากการแข่งขันเทควันโดประเภทยุวชนหญิง 6 ปี รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 18 กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ TAEKWONDO CHAMPIONSHIP STC MATCH DAY 2022 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่