"The ultimate aim of education is the development of character"

STC MATCH DAY 2022

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภัทศิตา ศิริปัญญา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ที่ได้รับรางวัล
– เหรียญเงิน ประเภทยุวชนหญิง 9-10 ปี KYORUGI รุ่น E น้ำหนัก 3 –35 กิโลกรัม
– รองชนะเลิศอันดับที่ 1 KYORUGI TEAM ประเภทต่อสู้ทีม 3 คน หญิง ประเภทยุวชนหญิง อายุไม่เกิน 9-10 ปี น้ำหนักรวม 130 กิโลกรัม Team STC Grand
การแข่งขัน STC MATCH DAY 2022 จัดโดย อ.ศรัณย์ สายธารทิพย์ STC Taekwondo club วันที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่