"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน ต้นแก้วคัพ ครั้งที่ 1

ขอเเสดงความยินดีกับ
1. เด็กชายเขมรัตน์ ทองธเนศไพบูลย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8
2. เด็กชายศุภวิชญ์ เสนาบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน ต้นแก้วคัพ ครั้งที่ 1 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-25 ธันวาคม 2565
ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย