"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน STC MATCH DAY 2022

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวรรณวนัช ขวัญสุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ที่ได้รับรางวัล
– พุมเซ่ (เดี่ยว) ยุวชน หญิง สายฟ้า รุ่นอายุ 11-12 ปี
– พุมเซ่ (คู่) สายฟ้า รุ่นอายุ 11-12 ปี
สังกัดทีม JEJU TAEKWONDO THAILAND จากการแข่งขัน STC MATCH DAY 2022 จัดโดย สายธารทิพย์ เทควันโด
วันที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยพายัพ