"The ultimate aim of education is the development of character"

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กชายธนกฤต วงศ์วาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
2. เด็กชายพิชญุตม์ พิพัฒนพิภพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565