"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.อภิวิชญ์ ชั้น ป.3/4 ; เหรียญเงิน การแข่งขัน STC MATCH DAY 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายอภิวิชญ์ ขวัญสุวรรณ ชั้น ป.3/4 เข้าร่วมการแข่งขัน STC MATCH DAY 2022 (เทควันโด) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) ประเภทต่อสู้ ยุวชน ชาย รุ่นอายุ 7-8 ปี น้ำหนัก 30 กก.ขึ้นไป สังกัดทีม STC Grand  ณ โรงยิมมหาวิทยาลัยพายัพ  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565   จัดโดยสายธารทิพย์ เทควันโด  ระดับจังหวัด