"The ultimate aim of education is the development of character"

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กชายกวิน คมขำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
2. เด็กหญิงฟ้าใส ภววัฒนานุสรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
3. เด็กหญิงเอมมิกา ราษฎรินทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 5 การแข่งขันกสนแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565