"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ วันกีฬาแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภณิตา ผลอุดม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
ที่ได้รับรางวัล
– เหรียญทอง เดี่ยวผสม 200 เมตร 10 ปีหญิง
– เหรียญทอง ผีเสื้อ 100 เมตร 10 ปีหญิง
– เหรียญทอง กบ 50 เมตร 10 ปีหญิง
– เหรียญเงิน กรรเชียง 100 เมตร 10 ปีหญิง
– เหรียญทอง ฟรีสไตล์ 50 เมตร 10 ปีหญิง
– เหรียญทอง ฟรีสไตล์ 100 เมตร 10 ปีหญิง
– เหรียญทอ งผีเสื้อ 50 เมตร 10 ปีหญิง
– เหรียญทอง กรรเชียง 50 เมตร 10 ปีหญิง
– เหรียญเงิน กบ 100 เมตร 10 ปีหญิง
จากการแข่งขันว่ายน้ำ วันกีฬาแห่งชาติ จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 ณ สระว่ายน้ำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี