"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.กมลวดี ชั้น ป.3/2 ; เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเทควันโด STC MATCH DAY 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกมลวดี จักขุเนตร ชั้น ป.3/2  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด STC MATCH DAY 2022  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด ประเภท ยุวชน หญิง อายุ 7 – 8 ปี รุ่น B น้ำหนักเกิน 20 – 23 กก. ประเภทต่อสู้ KYORUGI สังกัดทีม STC Grand   ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่   เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565  จัดโดย Saithanthip Taekwondo  ระดับภาค