"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายเตชิต จินดาหลวง รางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายเตชิต จินดาหลวง อนุบาล 3/11 ได้รางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ ดังนี้

1 เหรียญทอง ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร
1 เหรียญทอง ท่ากบ 50 เมตร
1 เหรียญทอง เตะเท้าฟรีสไตล์ 50 เมตร
1 เหรียญทอง เตะเท้าผีเสื้อ 50เมตร
และได้คะแนนรวมเป็นลำดับที่ 3 รุ่นอายุ 6 ปี ชาย การแข่งขันว่ายน้ำ วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2565 ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี