"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายนวินดา สุริยานนท์ รางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายนวินดา สุริยานนท์ อนุบาล 3/9 ได้รางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ ดังนี้

1 เหรียญทองแดง ท่ากบ 50เมตร
1 เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร
1 เหรียญทอง เตะเท้าฟรีสไตล์ 50 เมตร
1 เหรียญทอง เตะเท้าผีเสื้อ 50เมตร
และได้คะแนนรวมเป็นลำดับที่ 7 (จากนักกีฬา 24 คน) รุ่นอายุ 6 ปี ชาย การแข่งขันว่ายน้ำ วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565
ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2565 ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี