"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงปุณณภรณ์ สามารถ รางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปุณณภรณ์ สามารถ อนุบาล 3/4 ได้รับ รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล ดังนี้

  1. อันดับที่ 4 รุ่นอายุ 6 ปี หญิง
  2. เตะขาฟรีสไตล์ 50 เมตร เหรียญทอง
  3. เตะขาผีเสื้อ 50 เมตร เหรียญทอง
  4. กบ 50 เมตร เหรียญทอง

การแข่งขันว่ายน้ำงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2565