"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.กฤษณะพงศ์ ชั้น ป.3/4 ; เหรียญทองแดง การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกฤษณะพงศ์ พูนลาภยศ ชั้น ป.3/4 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3  ได้รับเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565  จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)  ระดับภาค