"The ultimate aim of education is the development of character"

TOYOTA YOUTH SUPER SERIES สนาม 4

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิมพ์ณภา ธนัทอนันต์พงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน13 ปี และ รองชนะเลิศหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี การแข่งขัน  TOYOTA YOUTH SUPER SERIES สนาม 4 ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2565 จังหวัดสุราษฎร์ธานี