"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.ขวัญพิชญ์ชา ชั้น ป.3/2 ; รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่น D การแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 7

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงขวัญพิชญ์ชา สิงหราชวัฒนกุล ชั้น ป.3/2 เข้าร่วมการแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่น D ป.2-ป.3 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2565 จัดโดย นาดาจินตคณิต (ระดับภาค)