"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช. รวิณ ชั้น ป.3/3 ; รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายคู่ แบดมินตันรายการ Toyota Youth Super Series Finals

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายรวิณ ชูชัยศรี ชั้น ป.3/3  เข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันรายการ Toyota Youth Super Series Finals  รายการ Level 1 (ระดับสูงสุด) คัดเลือกเฉพาะนักกีฬา 16 คน/คู่ ที่มีคะแนนรวมที่ดีที่สุดของประเทศ  ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุต่ำกว่า 11 ปี เมื่อวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2565 ณ Central Rama 2 Bangkok  จัดโดย สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ Toyota  ระดับประเทศ