"The ultimate aim of education is the development of character"

ทีมรักบี้ฟุตบอล รุ่น 16 ปี ชาย  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันมหกรรมมินิรักบี้นานาชาติ ครั้งที่ 32ฯ

ขอแสดงความยินดีกับทีมรักบี้ฟุตบอล รุ่น 16 ปี ชาย  ที่ได้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันมหกรรมมินิรักบี้นานาชาติ ครั้งที่ 32 และรักบี้ยุวชน 7 คน  ครั้งที่ 27   ระหว่างวันที่ 16 – 19 ธันวาคม  2565  ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพมหานคร  จัดโดย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นาย นันทนัช สิงสาทร ม.5/9 เด็กชาย สิริเศรษฐ์ สายปัญโญใหญ่ ม.2/7
เด็กชาย ญาณภัทร ถนอมกุลกาญจน์ ม.3/7 เด็กชาย กมลภพ เดชวงศ์ญา ม.2/3
นาย เฉลิมราช ธรรมแสน ม.4/10 เด็กชาย กิตติภัค อุดมศิลป์ทรัพย์ ม.2/8
นาย จักรวาล ยาวิลาศ ม.4/11 เด็กชาย ออสติน อัครพิมาน ม.2/3
นาย ภูมิบดินทร์ คงเพ็ช ม.4/10 เด็กชาย โอมรินทธ์ มีรัตห์ ม.1/8
เด็กชาย ธาวิน เตปิน ม.1/1 นาย ณัฐภัค สงค์ธนาพิทักษ์ ม.4/10