"The ultimate aim of education is the development of character"

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอลยุวชน 7 คน รุ่นอายุ 9 ปี รายการ ZETA YOUTH FESTIVAL 2022

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายเอกอนันต์ งามเนตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอลยุวชน 7 คน รุ่นอายุ 9 ปี รายการ ZETA YOUTH FESTIVAL 2022 (รางวัลระดับภาค)
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ สนามฟุตบอลคาวบอยฟิลด์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน