"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติคัดตัวแทนภาค 5 ครั้งที่ 38 “พิจิตรเกมส์”

ขอแสดงความยินดีกับ นายปิยังกูร ปิกวงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) จากการแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้ เยาวชนชาย รุ่นไม่เกิน 51 กก. และได้เป็นตัวแทน ภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (จ.นครสวรรค์) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติคัดตัวแทนภาค 5 ครั้งที่ 38 “พิจิตรเกมส์” ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2565 ณ ห้างแฮปปี้พลาซ่า ชั้น 2 จ.พิจิตร